MIDDEN - DELFLAND

'Voor de wind gaan' in Museum Het Tramstation

27 oktober. In het jaar van de molen 2007 presenteert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een tentoonstelling over de molens die stonden in de omgeving van Schipluiden en Den Hoorn. Dat waren er ongeveer 30 in totaal; in de tentoonstelling worden 24 molens besproken, waarvan 18 windwatermolens. Slechts twee molens staan nog in hun volle glorie te pronken: de Groeneveldse watermolen en de korenmolen de Korpershoek. Tineke van Nimwegen, wethouder van de gemeente Midden-Delfland, opende de tentoonstelling door de wieken van een miniatuurmolen naar de 'vreugdestand' te draaien. Rob van Zijll, molenaar van de Groeneveldse molen, had de aanwezigen een korte les gegeven over de verschillende standen van de wieken. De tentoonstelling duurt tot 8 maart 2008.

In haar korte toespraak benadrukte Van Nimwegen het belang om de cultuurhistorie levend te houden, en met name ook voor de jeugd. Prachtig dat er ook een lesbrief voor het basisonderwijs ontwikkeld wordt.

Vol trots vertelde zij ooit bruidsfoto's te hebben gemaakt voor een windmolen in Oude Ade. Daar zette de molenaar de wieken ook in de vreugdestand tegen 'betaling' van een zakje bruidsuikers!. Vol lof sprak zij verder over de inzet en betrokkenheid van de molenaars van de vier windmolens die de gemeente Midden-Delfland nog kent (twee ervan in Maasland). Wat haar echter verwonderde is dat daar vaak de Westlandse vlag te zien was en eigenlijk nooit die van de gemeente Midden-Delfland. Daarom overhandigde zij twee grote vlaggen aan de molenaars van de Groeneveldse molen, Rob van Zijll, en van de Korpershoek, de heer van Leeuwen. Tenslotte riep Van Nimwegen iedereen op om mee te denken over het ontwerp en de plaatsing van moderne windmolens, om zodoende ook de windenergie weer nuttig te kunnen gebruiken.

De tentoonstelling

De tentoonstelling in de Stationskamer en de Wachtkamer van museum Het Tramstation beschrijft de 24 molens. Van sommige molens is maar weinig meer bekend dan een vermelding in de archieven. Van andere zijn uitgebreide beschrijvingen beschikbaar en is veel fotomateriaal bij elkaar gebracht. In het begin van de vijftiende eeuw kreeg de Kerkpolder de derde watermolen van Holland, nabij kasteel de Keenenburg van Philips de Blote. Daarna volgende windmolens in alle andere polders. Door inklinking van de veenweilanden moesten vaak windmolens erbij worden geplaatst. 


Molens van de Woudse- en Harnaschpolders.

Tijdens de industriële revolutie (eind negentiende eeuw) werden de meeste windmolens vervangen door stoom- en/of dieselgemalen en tenslotte door elektrisch aangedreven gemalen. Opvallend is dat in Den Hoorn maar liefst vijf industriemolens hebben gestaan: vier houtzaagmolens en een oliemolen. Deze industrieën konden kennelijk goed renderen in de nabijheid van de stad Delft. Van de oliemolen de Mercurius staan langs de vroegere Hoornseweg (nu Buitenwatersloot in Delft) nog twee gebouwen die nu, als gemeentelijk monument van Delft, geschikt worden gemaakt voor bewoning.


Windas of overhaal (locatie onbekend)


Voordijkshoornse molen

Openingstijden

Het museum Het Tramstation is gelegen in de Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden. 
Het museum is geopend op:
Zaterdag van 14.00-16.00 uur,
Eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur,
of na afspraak: tel. 015-3809389.
De tentoonstelling is van 27 oktober 2007 tot 12 april 2008.

Syllabus

Bij de tentoonstelling is ook een 52 pagina's tellende syllabus verschenen met alle teksten uit de tentoonstelling, en verlevendigd met veel foto- en kaartmateriaal. Voor slechts €. 4,-- kan de historie van de windmolens in en om Schipluiden en Den Hoorn weer even tot leven worden gebracht.