MIDDEN - DELFLAND

Nationale Monumentendag, zaterdag 8 september 2007
Excursie Waterrijk Midden-Delfland
Een tocht langs cultuurhistorische plaatsen aan het water

28 augustus. Traditioneel organiseert Midden-Delfland is Mensenwerk op de nationale Monumentendag samen met de Midden-Delfland Vereniging een excursie langs de interessante cultuurhistorie van Midden-Delfland. Dit jaar is de excursie gekoppeld aan de rol van water in Midden-Delfland. Daarom staan er bezoeken aan de Groeneveldse molen, het cultuurhistorisch natuurgebiedje ´De Zeven Gaten` en een oud gemaal aan de Vlaardingsekade, waar op dit moment ook de fundamenten van de Slinkslootmolen bloot liggen. Op de locaties en onderweg in de bus en aan boord krijgt u een toelichting van Frits van Ooststroom, al zo´n 30 jaar actief op het gebied van de cultuurhistorie in Midden-Delfland.

De deelnemers worden in Maasland (13.00 uur) en Schipluiden (13.30 uur) opgepikt door een old timer bus. Daarin kunnen maximaal 32 deelnemers. De kosten bedragen € 10.-, inclusief een gratis themakaart water en een versnapering. Meer informatie en opgave aan de Midden-Delfland Vereniging, e-mailadres secretariaat@middendelflandvereniging.nl of telefonisch 06-42105407.
Om 17.00 uur is de bus weer terug in Schipluiden en omstreeks 17.15 uur in Maasland.

Nationale Monumentendag

Nationale monumentendag is een dag waarop het Nederlands cultureel erfgoed centraal staat. Monumenten houden open huis en verschillende organisaties leiden geïnteresseerden rond op interessante locaties. Midden-Delfland kent een rijke cultuurhistorie die sterk verbonden is met het water. In het landschap en in de gebouwen is veel van die geschiedenis terug te vinden.
De excursie van Midden-Delfland is Mensenwerk en de Midden-Delfland Vereniging op 8 september a.s. leidt de deelnemers langs interessante plekken in het landschap, verkavelingspatronen, historische waterlopen en dijken etc. Er wordt een bezoek (te voet) gebracht aan ´de Zeven Gaten` en Zwethburch, tegenwoordig gemeente Westland, maar landschappelijk nauw verbonden aan Midden-Delfland. Vervolgens wordt de trotse Groeneveldse molen aangedaan en tenslotte brengt een korte vaartocht de deelnemers naar de Vlietlanden, waartegenover het oude gemaal van Delfland en de archeologische opgravingen van de Slinkslootmolen worden bekeken. Vandaar brengt de bus u weer op uw instappunt terug. Tijdens de ritten, de vaartocht en op locatie worden de deelnemers geïnformeerd over de waterrijke geschiedenis van Midden-Delfland en de al eeuwenlang durende inspanningen van het Hoogheemraadschap van Delfland om de polders droog te houden.

De deelnemers kunnen om 13.00 uur opstappen in Maasland bij het carpoolterrein tegenover het busstation lang de A20 of om 13.30 uur op het vrachtwagenparkeerterrein langs de rondweg in Schipluiden. Deelnamekosten bedragen € 10,-. De deelnemers ontvangen een waterkaart van Midden-Delfland gratis, plus een versnapering onderweg. Meer informatie en opgave aan de Midden-Delfland Vereniging, e-mailadres secretariaat@middendelflandvereniging.nl of telefonisch 06 42105 407. Betaling maakt uw aanmelding definitief. U maakt € 10,-- over op rekening van de Midden-Delfland Vereniging, Postbank 3928463, onder vermelding van historische bustocht. Er kunnen 32 deelnemers mee.