MIDDEN - DELFLAND

Zaterdag 7 april "Lickebaertsroute"

Voor de Lickebaertsroute van zaterdag 7 april kunt u zich aanmelden via secretariaat@middendelflandvereniging.nl. Startpunt: NS-Station Vlaardingen-West. Starttijd: 13.00 uur. De afstand bedraagt 11 kilometer.
Onderweg wordt nog kort een bezoek gebracht aan Hoeve Avondrust
Prijs: € 1,- zonder consumptie. (inclusief beschrijving van de wandeling).

Opnieuw veel belangstelling voor wandelen in het Midden-Delfland gebied
Loop op 3 maart de Woudtsepolderroute mee….. start in ’t Woudt

Midden-Delfland is een gebied met uitstekende mogelijkheden om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur. Overal is de stad dichtbij, maar toch is Midden-Delfland een nog tamelijk ongerept weidegebied met smalle polderweggetjes. 
De polders bieden weidse vergezichten. Verspreid in het landschap liggen oude boerderijen, verscholen in het groen. Langs de randen zijn de laatste jaren recreatiegebieden aangelegd met plassen en bossen. Midden-Delfland is een groene oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Een schitteren gebied om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur…….

Op zaterdag 3 februari 2007 onder een stralende zon ging een groep van bijna 40 wandelaars onder leiding van Eef Boeve de Gaagpadroute wandelen. Er werd om 13.00 uur gestart bij het busstation nabij café De vergulde Valk in Schipluiden en zo’n 2,5 uur later was de groep na een wandeling van 10 kilometer rond de Duifpolder, langs de Vlaardinger Vaart en door het centrum van Schipluiden weer bij het startpunt terug.

In de Duifpolder zijn vooral de zogenaamde kreekruggen interessant. De invloed van de zee zorgde ervoor dat in en rond de kreken zandige klei werd afgezet. De zandige klei klonk minder in dan het veen. Dit is in de Duifpolder goed waar te nemen.

Bron: Midden-Delfland Vereniging

Vanaf 6 januari wandelen in het Midden-Delfland gebied…
Het hele jaar door!!

Midden-Delfland is een gebied met uitstekende mogelijkheden om hele jaar door te wandelen en te genieten van natuur en cultuur. Overal is de stad dichtbij, maar toch is Midden-Delfland een nog tamelijk ongerept weidegebied met smalle polderweggetjes omzoomd door grazige bomen met knotwilgen en in het voorjaar het rijkbloeiende fluitenkruid.

De polders bieden weidse vergezichten. Verspreid in het landschap liggen oude boerderijen, verscholen in het groen. Langs de randen zijn de laatste jaren recreatiegebieden aangelegd met plassen en bossen. Midden-Delfland is een groene oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Een schitteren gebied om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur…….

Midden-Delfland is rijk aan cultuurhistorie

Het landschap van Midden-Delfland is oud. Vanaf de elfde eeuw werd de oorspronkelijke veenwildernis ontgonnen en ontstond het patroon van sloten en waterwegen, zoals dat nu nog aanwezig is….. De boeren bouwden toen nog op terpjes, maar sinds de dertiende eeuw, na voltooiing van de Maasdijk, verplaatsten zij hun bedrijven naar inmiddels drooggevallen prehistorische kreekbeddingen.

Midden-Delfland is rijk aan cultuur

In de weilanden groeien koeien en schapen. De plantengroei in deze weilanden is niet erg gevarieerd, maar de poldersloten vormen kleine natuurgebiedjes op zich. Bijzonder is de aanwezigheid van de zwanebloem, een beschermde soort. De watergentiaan duidt op een kleiige bodem in sommige sloten. 

Ook egelskop, pijlkruid, watermunt en vele andere plantensoorten groeien langs en in het water. In alle jaargetijden is het goed wandelen in Midden-Delfland om te genieten van natuur en landschap en om de rijke cultuurhistorie van het gebied te ontdekken.

Georganiseerde wandelroutes in 2007

In 2007 zal de Midden-Delfland Vereniging een groot aantal van deze wandelingen in georganiseerd verband gaan wandelen:

  • Januari: zaterdag 6 januari 2007 Commandeursroute
  • Februari: zaterdag 3 februari 2007 Gaagpadroute
  • Maart: zaterdag 3 maart 2007 Woudtsepolderroute
  • April : zaterdag 7 april 2007 Lickebaertsroute
  • Mei: zaterdag 12 mei 2007 Ackerdijkroute
  • Juni: zaterdag 2 juni 2007 Vockestaertroute
  • Juli: zaterdag 7 juli 2007 Broekpolderroute
  • Augustus: zaterdag 4 augustus 2007 Poldervaartroute
  • September: zaterdag 1 september 2007 Holierhoekseroute

 


Foto's Henk Groenendaal

Voor de wandeling van 6 januari 2007 kunt u zich aanmelden via secretariaat@middendelflandvereniging.nl. Startpunt: parkeerplaats tegenover busstation de Afrit in Maasland. Aanvang: 13.00 uur. Kosten: € 2,50 incl. consumptie.

Wandelroutes

De Midden-Delfland Vereniging heeft 2 mapjes met wandelkaarten, incl. achtergrondinformatie, uitgebracht. De eerste serie betreft wandelingen zoals de Vockestaertroute, Broekpolderroute, Commandeursroute, Polderpadroute, Gaagpadroute en Kralingerpadroute.

De tweede serie heeft de Woudse-Polderroute, Hodenpijlroute, Holierhoekse route, Poldervaartroute, Lickebaertsroute en Ackerdijkroute. De routes variëren van 7 tot 16 kilometer.

De derde serie wandelingen is in voorbereiding.

Bij de VVV, ANWB en de boekhandel zijn deze wandelkaarten verkrijgbaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Midden-Delfland Vereniging: www.middendelflandvereniging.nl, tel. 06-42105407.