MIDDEN - DELFLAND

Sluiting Knotseizoen 2006/7

19 maart. Met de lente in aantocht sluiten de verschillende knotgroepen hun activiteiten af voor dit seizoen. Om de paar weken werkten tientallen vrijwilligers op zaterdag mee bij het onderhoud van de natuur en het landschap van Midden-Delfland. Vaak werd er gewerkt op bijzondere locaties. Een fotoalbum.

Knotgroep Midden-Delfland bezocht ook dit jaar weer de Eendenkooi Schipluiden van Natuurmonumenten om daar een deel van de wilgen en essen te knotten. Ander mooie locaties waren de Vlietlanden, de Slinksloot en de diverse geriefbosjes gelegen bij monumentale boerderijen. Ook werkgroep Wolf is dit seizoen weer regelmatig op diverse locaties in Midden-Delfland aan het werk geweest. De KNNV afd. Regio Delft organiseerde haar knotactiviteiten vooral in Abtswoude. Naast deze vrijwilligersorganisaties wordt ook door de boeren zelf en door loonbedrijven onderhoud aam de bomen gedaan. Knotwilgen, Essen en Elzen moeten elke zes tot acht jaar ingekort worden zodat ze niet te zwaar worden en bij storm zouden omgaan. Het snoeihout wordt vaak weer gebruikt op de boerderij. Natuurmonumenten gebruikt snoeihout, palen en takkenbossen, op de Vlietlanden om deze te beschermen tegen afkalvende waterkanten. Zo wordt al enkele jaren rietland terug gewonnen van de breder geworden Vlieten.

Landschapsbeheer Nederland

De organisatie Landschapsbeheer ondersteunt met haar provinciale organisaties onder andere de werkzaamheden van de knotgroepen. In Zuid-Holland zijn ongeveer 100 vrijwilligersgroepen regelmatig actief met landschapsbeheer, zoals deze knotgroepen. 

Knotten in Eendenkooi Schipluiden

Jaarlijks wordt de natuurwerkdag georganiseerd in samenwerken met andere natuurorganisatie als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KNNV en meer. In 2006 werd er toen door 12.000 vrijwilligers op 300 locaties verspreid over heel Nederland gewerkt in het landschap. Jong en oud heeft actief meegewerkt op een heerlijke herfstdag: er werd gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen schoongemaakt, wilgen geknot en met takken gesjouwd.  Landschapsbeheer Zuid-Holland organiseerde op 10 maart een vrijwilligersdag op het landgoed van kasteel Duivenvoorde, Voorschoten. Ca. 100 mensen hielpen met knotten en kregen een excursie over het landgoed.

Knotten in Eendenkooi Schipluiden

Kasteel Duivenvoorde
Kasteel Duivenvoorde op de Vrijwilligersdag 10 maart