MIDDEN - DELFLAND

Discussie over snelweg A4 Delft - Schiedam gaat verder...

Houdt discussie over A4 dan nooit op?
Door GERT ONNINK

ROTTERDAM - Het zou ergens ver in de volgende eeuw een uitstekende kwisvraag kunnen zijn. Hoe lang deed de ‘mensheid’ er eind vorige en begin deze eeuw over om al dan niet een rijksweg aan te leggen tussen Delft en Schiedam?

De A4 door Midden-Delfland, ook wel A4-noord genoemd, geldt al tientallen jaren – en eigenlijk nog veel erger dan de Betuwelijn - als hét voorbeeld van bestuurlijke onmacht om een groot project van de grond te tillen. Politici, omwonenden, milieubeweging en bedrijfsleven liggen al tijden met elkaar overhoop óf, en zo ja, hoe de A4-noord er moet komen.

De omstreden verbinding tussen Delft en Schiedam heeft er sinds kort een broertje bij: de A4-zuid, een andere ontbrekende schakel op de route tussen Amsterdam/Schiphol, Rotterdam en Antwerpen. Deze weg moet gaan lopen van het Beneluxplein bij Rotterdam-Hoogvliet tot de A29 bij Klaaswaal in de Hoeksche Waard. Beide projecten moeten de dagelijkse file-ellende echt aanpakken. De A4-noord en -zuid in tien vragen.

Hoe lang is er al discussie over de A4-noord?
De eerste verkenning voor de snelweg door ‘stiltegebied’ Midden-Delfland is in 1952 gedaan. Het eerste besluit dateert van 1965, maar nu, meer dan een halve eeuw later, ligt er niet meer dan een ongebruikt dijklichaam waar honden worden uitgelaten.

Komt daar ooit nog een weg te liggen?
Vorig jaar mei maakte de toenmalige minister Peijs van Verkeer en Waterstaat duidelijk dat de weg er kan komen. Met de bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden ligt er in totaal 645 miljoen euro klaar. De aanlegkosten lopen uiteen van 150 miljoen voor een weg ‘op maaiveld’ tot 800 miljoen euro voor een verdiepte ligging, waarin omwonenden zich kunnen vinden.

Waar is het dan toch weer fout gegaan?
Door ‘cruciale’ fouten van Rijkswaterstaat bij het maken van de rekenmodellen voor de weg, moest minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de A4-noord opnieuw ter discussie stellen.

Komt van het zoveelste uitstel ditmaal afstel?
Eurlings maakt mogelijk nog dit jaar bekend of hij bij de aanpak van de files in het Rijnmond-gebied ook ‘concurrent’ A13/A16 zal betrekken. De A4-noord moet het dan opnemen tegen de verbinding tussen het Terbregseplein en de Doenkade in de Rotterdamse Noordrand. Hiervoor liggen acht varianten op tafel, waaronder een geboorde tunnel. De Stadsregio Rotterdam gaat er van uit dat beide rijkswegen er komen.

Wanneer zouden er auto’s kunnen rijden over de A4-noord?
Verkeer en Waterstaat rekent op een tracébesluit in 2010 en openstelling in 2015. De vraag is of dat haalbaar is. Mogelijk wordt dat toch jaren later.

Dreigt met de A4-zuid hetzelfde als met de A4-noord?
Het grote verschil is dat er voor de A4 door Midden Delfland wel geld is gereserveerd en voor de A4-zuid (nog) niet.

Hoe staat de A4-zuid er dan voor?
Overheden en ondernemers werken sinds 2005 aan plannen voor de weg. Alleen met publiek-private samenwerking zou er een voorstel kunnen komen voor de hele gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. De A4-zuid is een belangrijk onderdeel daarvan.

Maken de plannen kans?
Zeven consortia van verschillende bedrijven hebben de markt verkend. Er liggen mogelijkheden voor een A4-zuid als tolweg. Personenauto’s en vrachtverkeer zouden eventueel tol moeten betalen. Dat tarief moet dan naast de nog op te leggen kiloheffing komen. De Stadsregio Rotterdam met de gemeente Spijkenisse voorop voeren fanatiek actie voor de weg. In de Hoeksche Waard wordt wat terughoudender gereageerd, zeker in Oud-Beijerland.

Wanneer ontstaat er meer zicht op de A4-zuid?
Verkeer en Waterstaat neemt medio volgend jaar een besluit of het samenwerkingsverband overheid-bedrijfsleven in het gebied Rotterdam-Antwerpen kan doorgaan. Vervolgens moet er nog deze kabinetsperiode een private partij worden gekozen. Aanleg van de A4-zuid is rond 2015 te verwachten.

Houdt de discussie over de A4 dan nooit op?
Daar lijkt het wel op. Zeker zo lang het welles-nietes-spel over de A4-noord nog voort duurt. En dan moet het echte debat over de A4-zuid eigenlijk nog beginnen.

Voorstander: Bert Mooren, VNO NCW West
,Het is een soap. Aan de A4 Midden-Delfland hebben zestien ministers van Verkeer en Waterstaat gewerkt. De hele A4, van Zaanstad tot Antwerpen (inclusief de A4-zuid), is de slagader van de Randstad. Is belangrijk voor Amsterdam, Schiphol, Den Haag, het Westland, Rotterdam en de haven. De economische impact is groot. Wij vinden dat er een noodwet moet komen om de weg alsnog aangelegd te krijgen. Procedures moeten korter. Jammer dat Schiedam dwars ligt. Minister Eurlings zou deze gemeente tot te orde moeten roepen. Wat ons betreft heeft het nu wel lang genoeg geduurd. De A4-zuid maakt kans als tolweg. De Hoeksche Waard moet wel garanties krijgen voor een goede inpassing.’’

Tegenstander: Joris Wijnhoven, Milieudefensie
,,Het bouwen van nieuwe wegen of het verbreden daarvan is niet de oplossing. Je kan asfalt aanleggen totdat je een ons weegt, de wegen lopen toch wel weer vol. Dat zou ook voor de A4-noord gelden, op dag 1 loopt-ie geheid vol. Je kan er toch ook van afzien als je al zo lang bezig bent zonder enig resultaat. Een nieuwe weg is ook weer slecht voor de luchtkwaliteit, zeker in Midden-Delfland. We hebben daar toch niet voor niets regels voor vastgesteld. Voor de A4-zuid hetzelfde verhaal. De files los je er niet mee op. Wij denken aan alternatieven zoals het spoor, de trein als metro. Jammer dat minister Eurlings een spoorplan zonder geld presenteert. Hevel die tien miljard euro van de wegen over naar het spoor.’’

Paspoort A4-noord
Loopt: van Delft tot Schiedam /Lengte: 7 kilometer /Geschatte kosten: 150-800 miljoen euro, afhankelijk van inpassing; er ligt een bedrag van 645 miljoen euro klaar/ Discussie: sinds 1952 /Verwachte aanleg: vanaf 2010
Openstelling: vanaf 2015

Paspoort A4-zuid
Loopt: van Hoogvliet tot Klaaswaal /Lengte: 11 kilometer/ Geschatte kosten: 1,5 miljard euro; overheid en ondernemers werken aan plan voor tolweg/Discussie: sinds 1980/Verwachte aanleg: vanaf 2015
Oplevering: vanaf 2020

AD 9 december 2007


Als één blok achter A4 Zuid
Door THEO TEITSMA

SPIJKENISSE - Zeventien gemeenten, hogere overheden en belangenorganisaties staan als één blok achter de aanleg van de A4 Zuid. Wethouder Christel Mourik van de gemeente Spijkenisse is verheugd dat het haar is gelukt behalve de gemeenten op Voorne-Putten ook de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en belangenorganisaties als de Kamer van Koophandel, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam aan tafel te krijgen.

Alle zeventien partijen zetten 21 november hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst, waarin ze aangeven dat het ontbrekende stuk A4 topprioriteit heeft. Het stuk rijksweg - dat zou moeten lopen vanaf het Beneluxkruis tussen Hoogvliet en Albrandswaard door naar Hekelingen en daarvandaan naar de Hoeksche Waard - zou een extra uitvalsweg voor Voorne-Putten betekenen. Mourik: ,,We hebben als dagelijks bestuur van Spijkenisse lange tijd het idee gehad dat we vrij machteloos langs de kant staan, terwijl de A4 Zuid als uitvalsweg voor het eiland en onze gemeente zo ontzettend belangrijk is. We hebben toen als college besloten een laatste poging te wagen om de A4 Zuid naar de wal te roeien.’’

De samenwerkingsovereenkomst wordt op 28 november aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Vervoer. Die zei enkele maanden geleden tijdens een bezoek aan de Hoeksche Waard de noodzaak van de aanleg van het stuk rijksweg in te zien. Alleen ontbreekt het aan geld hiervoor. Mourik: ,,Wij moesten ook een inspanningsverplichting leveren, vond hij. Dat hebben we nu gedaan. We hebben private partijen (het bedrijfsleven, red.) erbij betrokken. Nu is het de beurt aan Eurlings.’’

AD 11-11-2007

‘Majeure’ fouten Rijkswaterstaat

Door onze redacteur Jeroen Wester

Den Haag, 19 okt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft diverse, soms „majeure" fouten gemaakt bij de planning van nieuwe snelwegen. Rijkswaterstaat als dienst van het ministerie had deze fouten kunnen voorkomen door betere controle uit te oefenen op verstrekte opdrachten en afspraken beter vast te leggen. Dat blijkt uit onderzoek van het speciale onderzoeks- en verificatiebureau van de Tweede Kamer naar de besluitvorming over de snelwegen A4 van Delft naar de Beneluxtunnel en de A74 bij Venlo. Afgelopen zomer bleek dat Verkeer en Waterstaat ten onrechte een alternatief voor de A4 bij Delft, een toekomstige snelwegverbinding waar al vijftig jaar over wordt gediscussieerd, af heeft laten vallen bij de plannen om de verkeerssituatie bij Rotterdam en Den Haag te verbeteren. Het ministerie onderzoekt deze optie opnieuw, waardoor de geplande snelweg vertraging oploopt.

Doordat ingenieursbureau DHV van te weinig rijbanen uitging bij een variant op de A4 werd de capaciteit van knooppunt Ypenburg met 30 procent onderschat. Die fout had Rijkswaterstaat kunnen ontdekken als zij beter had opgelet, stelt het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. TNO blijkt zeer kritisch te zijn over de gehanteerde modellen en rekenwijzen van DHV. Het ingenieursbureau was vanochtend niet in staat inhoudelijk te reageren.

De gevolgen van de fout bij de A4, die in augustus 2006 aan het licht kwam, blijken aanvankelijk te zijn gebagatelliseerd op het ministerie. Het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer stelt vast dat de Kamer pas 10 maanden na de ontdekking van de fout wordt geïnformeerd dat de fout grote gevolgen heeft voor de besluitvorming: verbreding van de A13 als variant op een nieuw stuk A4 is ten onrechte afgevallen. Het onderzoeksbureau noemt de fouten „niet verwijtbaar, wel vermijdbaar”.

Een woordvoerder van het ministerie liet vanochtend weten dat de conclusie van meerdere fouten niet gedeeld wordt en wijst erop dat er hard gewerkt wordt om de kwaliteit van Rijkswaterstaat te verbeteren, onder meer door nieuwe mensen aan te trekken. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) zal over drie weken de Kamer zijn reactie geven.

NRC 19 oktober 2007


Onderzoekers bekritiseren aanpak A4

Door MARK VAN DER WERF

DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft blunders gemaakt rond de omstreden A4 tussen Delft en Schiedam.

De plannen voor de weg, die al tientallen jaren op tafel liggen, hebben daardoor flinke vertraging opgelopen. Dat concludeert het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer in een kritisch rapport. Het ontbrak bij Rijkswaterstaat aan ‘sturing, duidelijke procedures, goede afspraken, uitvoerig onderzoek, en controles’. Daardoor is lang met verkeerde verkeersgegevens gerekend. Pas nadat een milieuorganisatie aan de bel trok, bleek een van de alternatieven van de A4, een verbinding tussen de A13 en A16, opeens veel beter te scoren dan verwacht. Noodgedwongen wordt deze variant weer uitgebreid tegen het licht gehouden. ,,Dat vergt vele maanden,’’ aldus de onderzoekers.

Bij procedures voor de A74 in Limburg zijn vergelijkbare blunders gemaakt. ,,Waardeloos,’’ stelt CDA’er Koopmans. De SP noemt het onderzoek ‘schrikbarend’ en wil evenals GroenLinks nader onderzoek.

De Tweede Kamer zet vraagtekens bij berekeningen over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Op basis daarvan wordt onder meer besloten of een weg er komt. ,,We zijn verzand in cijferfetisjisme’’, verzucht Roefs (PvdA). ,,Ik vertrouw de berekeningen voor geen meter, aldus SP’er Roemer.

Minister Eurlings neemt maatregelen. Hij belooft betere sturing door Rijkswaterstaat, duidelijker regels en bredere inzet van specialisten.

Nog steeds is onbekend wanneer de A4 tussen Delft en Schiedam er komt. In 2004 werd gedacht dat de aanleg dit jaar zou beginnen. Nu wordt uitgegaan van 2011.

AD 18 oktober 2007


A4 Nu!

20 september 2007. Het bedrijfsleven in de Randstad, Brabant en Zeeland is massaal in actie gekomen voor de A4 Midden-Delfland. Talloze ondernemersorganisaties en hun achterban hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat opgeroepen nú te besluiten tot aanleg van de snelweg tussen Delft en Schiedam. Een delegatie van ondernemers onder leiding van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes heeft Eurlings een petitie met die oproep overhandigd tijdens de algemene beschouwingen op 20 september.

Website VNO-NCW West

Onderzoek naar blunders A4

Door MARK VAN DER WERF

DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat de blunders onderzoeken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat rond de aanleg van de omstreden A4 tussen Delft en Schiedam.

Het parlement neemt hiervoor zijn eigen Onderzoeks- en Verificatiebureau in de arm, een dienst van vijf medewerkers die de Kamerleden bijstaat. ,,De onderste steen moet boven,’’ zegt Paul de Krom (VVD).
,,Ik vertrouw deze zaak niet.’’ Door rekenfouten van Rijkswaterstaat is de doortrekking van de A4, waarover al meer dan veertig jaar wordt gediscussieerd, opnieuw vertraagd.

Een van de alternatieven voor de nieuwe weg, een verbinding tussen de A13 en de A16, blijkt namelijk veel beter te scoren dan gedacht. Daardoor voelt verkeersminister Eurlings zich gedwongen eerst deze variant weer tegen het licht te houden.

De knoop over de A4, die het fileleed tussen Rotterdam en Den Haag moet verminderen, wordt daardoor mogelijk pas medio volgend jaar doorgehakt. Lia Roefs (PvdA): ,,Wij willen exact weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.’’

De Krom: ,,Ook moet duidelijk worden waarom deze blunder pas zo laat bekend is geworden. Bovendien vraag ik me af of het wel nodig is de aanleg van de A4 op te schorten. Wat mij betreft gaan we daar gewoon mee beginnen.’’

Het Onderzoeks en Verificatiebureau legt binnenkort aan de Kamer voor hoe het de kwestie aan wil pakken.

Het ligt volgens de parlementariërs voor de hand dat er externe deskundigen worden ingehuurd.

AD 1 juli 2007

Laatste deel A4 op losse schroeven
Door MARK VAN DER WERF

DEN HAAG - De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam, waarover al meer dan veertig jaar wordt gesproken, staat plotseling op losse schroeven. ,,Ik heb grote twijfels of die weg er nog wel moet komen,’’ zegt PvdA-Kamerlid Lia Roefs. Zij acht de kans fifty-fifty dat het project in de prullenmand eindigt.

Roefs is blij dat minister Eurlings (Verkeer) ‘als de wiedeweerga’ laat uitrekenen hoeveel het kost om in plaats van de A4 een nieuwe snelweg aan te leggen tussen de A13 bij Berkel en Rodenrijs en de A16 bij het Terbregseplein in Rotterdam.

De PvdA houdt er net als coalitiepartner ChristenUnie en onder meer SP, D66 en GroenLinks serieus rekening mee dat de files in de regio zo beter worden aangepakt. Door een rekenfout van Rijkswaterstaat kwam de ‘A13-A16-optie’ tot voor kort erg slecht uit de bus. In werkelijkheid blijkt deze variant veel beter te scoren. ,,Een blamage,’’ vindt de PvdA.

Eurlings waarschuwt wel dat de A13-A16-variant mogelijk 300 miljoen euro duurder uitpakt dan aanleg van de A4 Delft-Schiedam, die al meer dan 600 miljoen euro vergt. In het najaar wil hij duidelijkheid over de kosten van het alternatief. Als die meevallen, houdt Eurlings tot half 2008 de plannen voor de A13-A16 uitgebreid tegen het licht.

De minister is erg onaangenaam verrast door de rekenfouten op zijn ministerie, waardoor de A4 pas op zijn vroegst in 2015 klaar kan zijn. Hij erkent dat de kwaliteit van zijn ambtenaren ‘onder druk staat’. Er is onder meer te weinig juridische en verkeerskundige kennis in huis.

Eurlings stelt een commissie in die onderzoekt hoe het departement ‘slagvaardiger’ besluiten kan nemen over grote wegenprojecten. ,,Ik kan het niet verkopen dat we 40 jaar over een weg praten, zonder een knoop door te hakken. Dat noem ik een staaltje bestuurlijke verzanding.’’

AD 13 juni 2007


Rekenblunder funest voor A4
DELFT - De A4 tussen Delft en Schiedam gaat opnieuw de ijskast in.

Door een rekenfout van Rijkswaterstaat kan de snelweg door groengebied Midden-Delfland de komende twee jaar weer niet worden aangelegd, meldde minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gisteren aan de Tweede Kamer. „Dit is onacceptabel’’, stelde hij.

Al dik veertig jaar wordt er gediscussieerd over de weg die volgens de huidige voorstellen een miljoen euro per centimeter gaat kosten. Vorig jaar nog jubelde toenmalig minister Peijs dat de ontbrekende zeven kilometer A4 er definitief zou komen, maar de blunder van Rijkswaterstaat zet alles weer op zijn kop.

De fout is gemaakt bij de berekening van een alternatief voor de verlengde A4 en werd eind vorig jaar al opgemerkt door de milieufederatie Zuid-Holland. Deze variant ( verbreding van de A13 tussen Rotterdam en Den Haag ) zou veel beter uit de bus moeten komen dan de officiële stukken van Rijkswaterstaat beweren.

Zo zag de dienst een voorgenomen wegverbreding bij knooppunt Ypenburg over het hoofd. Daardoor leek het alsof er een peperdure ombouw van het knooppunt nodig was om het verkeer niet te laten vastlopen. „De minister schreef de verbreding van de A13 al af vanwege dat vastlopende verkeer,’’ stelde Arno Stekelenburg van Milieudefensie. „Daar is nu geen sprake meer van. Bovendien blijkt die weg nu stukken goedkoper en dus serieuzer als alternatief voor de A4 door Midden- Delfland.’’

Door de blunder moet Rijkswaterstaat veel werk overdoen. Er komt een nieuwe ’trajectnota’, de vijfde in korte tijd. Daarna gaat een onafhankelijke commissie opnieuw de milieu-effecten van de verlengde A4 en het alternatief onderzoeken. Pas daarna - naar schatting pas medio in 2009 - komt er definitief een beslissing.

Volgens minister Eurlings kunnen de ontbrekende zeven kilometer a4 tussen Delft en Schiedam door de nieuwe vertragingen zeker niet meer voor 2015 worden opengesteld voor automobilisten.

AD 7 juni 2007

Aanleg A4 lijkt dichterbij te komen

De aanleg van de A4 Midden-Delfland lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakte dinsdag bij een werkbezoek bekend dat hij nog deze regeerperiode een besluit zal nemen over de aanleg van de weg. "Het heeft nu lang genoeg", aldus de minister in het AD/Rotterdams Dagblad. De minister zei dat hij positief staat tegenover het convenant dat is afgesloten tussen verschillende gemeenten, de provincie en een aantal maatschappelijke organisaties. Ook de verwachte meerkosten boven op de nu beschikbare 500 miljoen euro stuiten niet bij voorbaat op een nee van de minister. Volgens hem heeft het kabinet geld over voor technologische vernieuwing en is de verdiepte aanleg van de A4 als vernieuwend te omschrijven. Minister Eurlings kon nog niet aangeven wanneer er een besluit over de A4 kan worden verwacht.

9 mei: Radio Schiedam waterweg noord


Hoop bij voorstanders aanleg A4 Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - - Er gloort hoop voor de voorstanders van de aanleg van de A4 Midden-Delfland.
Burgemeester Rodenburg en wethouder Van der Kamp denken dat er nog dit jaar een besluit zal vallen over de aanleg van de weg. Hun optimisme is gebaseerd op uitspraken van minister Eurlings van verkeer en waterstaat gisteren, bij een werkbezoek aan het huidige eindpunt van de A4.

Een aantal belangenorganisaties gaf Eurlings daar een belangrijke boodschap mee: als de verlenging van de A4 weinig of geen overlast oplevert voor omwonenden - zoals is afgesproken in het convenant tussen gemeenten, de provincie en een aantal natuur- en agrarische organisaties - kan de weg wat hen betreft aangelegd worden.

Bij het bezoek waren niet alleen voorstanders. GroenLinks, SP en Milieudefensie lieten opnieuw met spandoeken weten de hele weg niet te zien zitten. De laatste organisatie gaf de minister symbolisch een schepje en een emmertje om hem te herinneren aan de woorden van zijn voorganger Peijs, die in 2003 had gezegd van het tracé een grote zandbak te maken als de A4 niet aangelegd zou worden.

Volgens milieudefensie zal de nieuwe weg niet helpen tegen sluipverkeer in de dorpen en alleen maar voor meer auto’s zorgen. Wethouder Van der Kamp reageerde er kort op: „Met alle respect: niets doen helpt ook niet.’’

8 mei 2007: AD


Minister Eurlings: hoe dan ook besluit A4 Midden Delfland

Minister Eurlings van Verkeer heeft beloofd dat hij hoe dan ook een besluit zal nemen over de A4 Midden Delfland, de laatste zeven kilometer snelweg die Delft met Schiedam moet verbinden. Eurlings heeft dit dinsdag 8 mei aangegeven tijdens een werkbezoek aan Zuid-Holland waarbij hij onder meer poolshoogte nam op de plek tussen Delft en Schipluiden waar de A4 moet worden doorgetrokken naar Schiedam. De minister ging daar in gesprek met voor- en tegenstanders van de weg.

Over het stukje infrastructuur wordt al veertig jaar gepraat door achtereenvolgdende kabinetten maar nog altijd is er geen spade in de grond gegaan. Eurlings zei dat hij de laatste minister van Verkeer zal zijn die het dossier in behandeling zal nemen. “Er moet eindelijk eens duidelijkheid komen”, aldus Eurlings. ”Ik kan niet vooruitlopen op welk besluit ik zal nemen maar dat ik een besluit neem staat vast. Ik doe dat op het moment als alles zorgvuldig is doorlopen.”

Eurlings werd tijdens zijn bezoek begeleid door Commissaris van de Koningin Jan Franssen, de gedeputeerden Martin Huls (waarnemer Verkeer en Vervoer) en Manita Koop (Ruimtelijke Ordening). Zij wezen hem nog eens op het grote noodzaak van de weg voor de regio. De A4 moet de zwaar overbelaste en door files geteisterde A13 tussen Den Haag en Rotterdam voor een aanzienlijk deel ontlasten.

Behalve aan de A4 bracht Eurlings een bezoek aan de Hubertustunnel in Den Haag - een werk in uitvoering dat volgend jaar zomer wordt opgeleverd - en Rotterdam.

8 mei 2007: Provincie Zuid-Holland 


Minister Eurlings: snel besluit over A4

MIDDEN-DELFLAND - Minister Eurlings neemt snel een besluit over de verlenging van de A4 door Midden-Delfland. Hij zei dat tijdens een werkbezoek aan het groengebied tussen Rotterdam en Den Haag, maar noemde geen streefdatum.

Wel kondigde de minister aan dat hij de laatste bewindsman zal zijn die zich bezighoudt met de A4. Er wordt al veertig jaar over de zeven kilometer snelweg door Midden-Delfland gepraat door minstens acht eerdere kabinetten. Er is ruim 500 miljoen euro gereserveerd voor verdiepte aanleg van de A4, maar een besluit is nooit genomen.

Milieudefensie voerde dinsdagochtend weer actie tegen de weg. Een vrouw verkleed als minister Peijs gaf aan Eurlings een emmer met schepje, omdat het dijklichaam voor de weg een zandbak zou moeten blijven. Bewoners uit Schiedam en Delft Tanthof vroegen om aandacht voor de luchtvervuiling, ondernemers gaven een groene krokodil om te protesten tegen de Haagse stroperigheid.

8 mei 2007 RTV West


Zoeken naar snelweg zonder file

Door GERT ONNINK

ROTTERDAM - De A4-corridor tussen Rotterdam en Antwerpen heeft een impuls nodig. Mogelijk volgend jaar ligt er een plan waarmee de files op de A16 kunnen worden aangepakt.

Hij is al een jaar of twintig een stippellijn op de landkaart, de A4-zuid. Het stuk rijksweg tussen pakweg Rotterdam-Hoogvliet en Klaaswaal in de Hoeksche Waard zal er – als het aan de minister van Verkeer en Waterstaat ligt – ooit komen. Maar geld voor deze verbinding (geschatte kosten anderhalf miljard euro) staat niet op de begroting. Het bedrijfsleven zal moeten bijspringen.

De A4-zuid, ongeveer elf kilometer lang, maakt deel uit van de A4-corridor, de zone tussen Rotterdam en Antwerpen. De verbinding moet een doorstroomroute worden, ofwel een rijksweg met prioriteit voor doorgaand (vracht-)verkeer waar de automobilist vrijwel nooit stil zal staan.

Huub van Zwam, directeur van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ), legt uit waarom de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen een impuls nodig heeft. „Nu is er voor het vrachtverkeer tussen de twee havensteden maar één route, de A15-A16. Dat is veel te kwetsbaar. Bovendien is het over de A4 korter. Daarnaast gaan de A15 en A16 door stedelijke gebieden heen.’’

Een deel van de A4-corridor ligt er al, zegt Van Zwam. Bij het West-Brabantse Halsteren is al een stuk in aanleg. Over een gedeelte even verderop bij Steenbergen moet nog een ontwerp-tracébesluit worden genomen.

De A4-zuid, een andere ontbrekende schakel, zal er niet liggen voor 2020, erkent de projectdirecteur. De weg die het Beneluxplein verbindt met de A29 (Rotterdam-Zierikzee), moet eerst nog alle inspraakprocedures doorlopen. „De A4-zuid staat wel in de Nota Mobiliteit, maar niet in de meerjarenplanning MIT waarin ook de betaling is geregeld, stelt Van Zwam. Projecten als A15 (Rotterdam-Maasvlakte), verbinding A13/16 (Terbregseplein-Doenkade) en A4- noord (Schiedam-Delft) horen wél tot de prioriteiten waarvoor politiek Den Haag al geld klaar heeft gelegd.

Het heffen van tol is een mogelijkheid om de hoge kosten van de weg bij elkaar te krijgen. „Maar we hebben een groter domein nodig dan alleen de A4-zuid, geeft de directeur aan.

Volgens hem hebben logistieke koepelorganisaties zelfs al laten weten dat ‘hoge tol acceptabel is, als die zichzelf door kortere en zekerder reistijden terugbetaalt’.

Van Zwam beklemtoont dat de A4-corridor niet zo maar een langgerekt stuk asfalt is. „Het wordt een doorstroomroute. Ook krijgt de weg een milieugebruiksruimte. Daarbij stelt de overheid grenzen aan bijvoorbeeld het geluid en de uitstoot van CO2 en fijnstof.’’ Hij gelooft niet dat de weerstand langs het tracé groot is. „Wij krijgen signalen dat de weg welkom zal zijn als-ie netjes wordt aangelegd. Wij proberen nu met rijk, provincie en gemeentes op één lijn te komen.’’

Om een A4 zonder files te krijgen, worden allerlei instrumenten ingezet. Van Zwam somt als mogelijkheden op: systemen die het rijden buiten de spits goedkoper maken of het verplaatsen van het distributiecentrum voor ‘Brabantse’ vracht van Rotterdam naar Moerdijk. „Als veel containers per binnenvaart van Rotterdam naar Moerdijk worden vervoerd, zou dat veel verkeer schelen,’’ stelt hij.

Het verkeersproject heeft het bedrijfsleven nodig, omdat de overheid het niet alleen kan, zegt Van Zwam. „Daarom willen we publiek-private samenwerking (pps). Voor Verkeer en Waterstaat wordt dit een zoektocht. Het project staat ook bol van de innovatie en vernieuwing: pps, doorstroming, milieugebruiksruimte en tol.’’ Nog deze kabinetsperiode moet een besluit worden genomen over de uitvoering van de samenwerking.

19 april: AD


Eurlings wil snel werken

Door MARK VAN DER WERF

DEN HAAG - Minister Eurlings (Verkeer) eist dat er snel zo’n 40 spitsstroken en andere wegverbredingen komen.

Drukte op de weg. De afgelopen jaren mochten er nauwelijks extra rijstroken worden aangelegd, omdat het verkeer te veel luchtvervuiling zou veroorzaken.

Maar Eurlings wil ‘full speed door’. ,,Ik zet alles op alles om ze binnen vier jaar aan te leggen. En ik reken er op dat dat lukt. Dat is echt mijn ambitie.’’ Het ministerie van Verkeer durfde onlangs nog niet te voorspellen wanneer de werkzaamheden op grote schaal worden opgepakt.

Eurlings pleit voor meer daadkracht. ,,We moeten niet eindeloos blijven discussiëren. Over de aanleg van de A4 Delft -Schiedam wordt al 40 jaar gesproken. Bizar. Ik denk dan: Als wij het niet goed vinden dat de files blijven toenemen, moeten we sneller tot actie overgaan.’’ Gisteren werd op de A13 (Berkel en Rodenrijs - Delft-Zuid) de tiende spitsstrook geopend.

De minister is ervan overtuigd dat een ‘slimme mix van maatregelen’ de impasse definitief kan doorbreken. Om de milieuproblemen te beperken moet op sommige plekken mogelijk de maximumsnelheid worden beperkt of worden extra geluidsschermen geplaatst.

Eurlings belooft niet dat onder zijn ministerschap de files als sneeuw voor de zon verdwijnen. ,,Die loze belofte ga ik niet doen. Maar ik wil wel dat mensen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zien als een ministerie van oplossingen en actie. En dat gaat de komende vier jaar ook gebeuren,” aldus de bewindsman.

Het streven is dat de files in 2020 fors zijn teruggebracht. Mede dankzij de introductie van de kilometerheffing staat het verkeer dan nog net zo vaak vast als begin jaren negentig, voorspelt het ministerie.

16 april: AD


A4 levert straks sluipverkeer voor Maasland

WATERWEG - De aanleg van het ontbrekende stuk A4 tussen Schiedam en Delft zal het probleem met sluipverkeer door Midden-Delfland niet oplossen. Dat wordt geconcludeerd in het rapport ’Breed Verkeersonderzoek Maasland’.
In eerste instantie wordt de hoeveelheid doorgaand verkeer door Midden-Delfland en de kern Maasland teruggedrongen wanneer de ontbrekende zeven kilometer van de A4 is aangelegd. Maar wat als er door een verkeersongeval een file ontstaat op de rijksweg?

Dan is, zo wordt in het rapport ’Breed Verkeersonderzoek Maasland’ gesteld, de kans aanwezig dat automobilisten bij Delft-Zuid een alternatieve route zoeken. Bovendien zal de route door Midden-Delfland voor verkeer uit Den Hoorn, Delft en Schipluiden met bestemming Maassluis waarschijnlijk nog steeds aantrekkelijk zijn. De aanleg van de A4 betekent dus niet automatisch een einde aan het doorgaande verkeer in Maasland.

De route A20-Maasland-N468-A4 is populair bij het sluipverkeer. De verlengde Veilingroute, de reconstructie van knooppunt Westerlee en de doortrekking van de A4, zullen daar niet veel aan veranderen. Het verkeer op die route neemt verder toe blijkt uit eerdere prognoses, berekend naar aanleiding van het in 2006 door de gemeente Westland opgestelde autoverkeersmodel.

In het zogeheten Westland-model is rekening gehouden met nieuwbouw in de regio. Zo staan voor Maassluis woonwijken in de Dijkpolder en het Balkon op stapel.

Om Maasland voor wat betreft de enorme verkeersdruk in de nabije toekomst wat meer lucht te geven, zijn zowel korte- als lange-termijnoplossingen nodig. Voor de korte termijn zijn verkeerstechnische aanpassingen in en rond het dorp gewenst.

Als maatregelen tegen het sluipverkeer voor de lange termijn worden twee opties genoemd: een randweg of blokkades. De randweg zou aan de westzijde van Maasland moeten komen te lopen.

Bij blokkades moet worden gedacht aan doseersluizen aan de noord- en zuidzijde van het dorp én tegengesteld eenrichtingsverkeer in het centrum.

15 maart 2007 - AD