MIDDEN - DELFLAND

KNNV Activiteiten 2007

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft organiseert op zaterdag 27 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen bij station Delft Zuid. De wandeling gaat via Tanthof naar het Abtswoudse Bos. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afd.RegioDelft@knnv.nl

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heendraaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten.
Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar.


Workshop Waterleven

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft organiseert op dinsdag 30 oktober een workshop Waterleven. Tijdens deze workshop leren de deelnemers diverse waterdieren herkennen en maken kennis met de nodige tabellen om deze dieren op naam te brengen.
De workshop wordt gehouden van 20:00 - 22:00 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, Delft en staat onder leiding van Jacques Mangelaars, werkzaam als ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
De kosten zijn voor KNNV-leden 2,50,-- euro en voor niet leden 7,-- euro; opgeven via (015) 61 00 48 of via afd.RegioDelft@knnv.nl


Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging voor veldbiologie waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft


Resultaten paddentrek in Delft en Pijnacker

Op zaterdag 12 mei zijn de resultaten van de paddentrek 2007 in Delft en Pijnacker gepresenteerd in het natuur- en milieucentrum de Papaver. Er zijn 3936 amfibieën overgezet; en 551 dood op de diverse locaties aangetroffen. In deze cijfers zijn nog niet de resultaten van Abtswoude opgenomen, deze waren zijn op dat moment nog niet bekend. Naast het overzetten zijn er ook 227 padden uit putten gehaald en 7 dood aangetroffen.

Het overzetten van de padden begon dit jaar extreem vroeg op 22 februari; het einde was op 1 april.

Naast gewone padden, bruine kikkers en kleine watersalamanders is er ook een vuursalamander overgezet. Deze laatste is naar zijn baas teruggebracht.

Er waren 170 overzetters actief, dit getal is exclusief partners, kinderen, vrienden en bekenden. Hierdoor is de schatting dat er ca 250 mensen actief waren met het paddenoveretten.

In 2006 waren de cijfers: 8840 amfibieën overgezet en 1254 dood aangetroffen.

Het verschil is dus enorm met dit jaar. Er is één locatie waarbij dezelfde resultaten zijn gehaald, Brasserskade; dit door het plaatsen van een poller met betonblokken waardoor het autoverkeer niet illegaal kon passeren.
Bij de andere locaties zijn de cijfers sterk gedaald.
Deze dalende cijfers zijn een landelijke trend; de extreme vroege warmte met een lange droogteperiode is ten dele de oorzaak van.

Het percentage dode dieren is vrijwel hetzelfde als van voorgaande jaren, in 2006 12% en in 2007 13%.

Ook het beheer van de sloten en oevers is hetzelfde gebleven door de diverse beheerders. Met als dieptepunt het aanbrengen door Groenservice Zuid-Holland (GHZ) van een nieuwe beschoeiing in Kerkpolder. In overleg met de KNNV houdt GHZ in het vervolg rekening met de padden en andere waterleven.

De gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben de nodige verkeersborden gezet. De gemeente Delft heeft ca 100 straatkolken met roosters tijdelijk afgesloten, hierdoor wordt voorkomen dat padden e.d. hierin verdwijnen en omkomen.

Help de Padden - poster