MIDDEN - DELFLAND

Lezing Stalpart v.d. Wiele

Op dinsdag 20 maart houdt Charles van Leeuwen op uitnodiging van het Christelijk Lyceum Delft en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over Jan Baptist Stalpart v.d. Wiele (1579-1630). Deze Delftse dichter, schrijver en priester zette zich onder moeilijke omstandigheden in voor godsdienstvrijheid en herstel van de katholieke kerk in ons land. Hij woonde op het Bagijnhof in Delft en leidde een kleine gemeenschap van zusters. Regelmatig preekte hij op geheime plaatsen in Midden-Delfland en het Westland.

Stalpart v.d. Wiele was een aanzienlijk man; hij had op hoog niveau relaties in Rome, Frankrijk en de Spaanse Nederlanden. Ook kende hij in de Republiek veel kunstenaars en welgestelden. In de vijftien jaar waarin hij in Delft en omgeving actief was, schreef hij bovendien een indrukwekkend oeuvre aan liederen, gedichten en strijdschriften.

Charles van Leeuwen zal niet alleen over Stalpart v.d. Wiele spreken, maar ook enkele liederen van de dichter ten gehore brengen. De spreker is een oud-leerling van het CLD; hij studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Vervolgens werkte aan verschillende universiteiten, onder meer Bologna, Siena, Louvain-la-Neuve, Namen en Nijmegen. Sinds 1999 is hij directeur van het Talencentrum van de Universiteit Maastricht. Hij is auteur van o.a. Hemelse voorbeelden (2001), Vuur dat blijft branden, Gesprekken met monniken (2005) en Barmhartigheid en Broederschap (2006).

De lezing vindt plaats in de aula van het 
Christelijk Lyceum Delft, Molenhuispad 1 te Delft, 
aanvang 20.00 uur. 

De toegang is vrij.

Jan Baptist Stalpart v.d. Wiele (1579-1630)