MIDDEN - DELFLAND

Natuurwerkdag 2007

3 november. Op deze zaterdag, de Natuurwerkdag 2007, werd in in het hele land gewerkt in de natuur. In 2006 werkten maar liefst 12.000 mensen op zo'n 300 locaties aan het onderhoud van groene landschapselementen, zoals knotbomen, sloten en poelen. Naar verwachting zal dit aantal in 2007 ook zijn gehaald. In Midden-Delfland waren er werkplekken in Abtswoude, op de Vlietlanden en bij de Ackerdijkse plassen. 

Aan Abtswoude 62 staat een voormalige boerderij met percelen vol knotwilgen en knotessen. Het was de bedoeling de uitlopers eraf te zagen en tot korte stammetjes en takkenbossen te verwerken. De mensen van Werkgroep Wolf gaven hier de leiding en met ongeveer 40 mensen werd er hard gewerkt aan deze taken. Op deze prachtige plek in Midden-Delfland met veel cultuurhistorische elementen, zoals de oude boerderij en opstallen, de moestuin, de wilgen en essen en een vaarsloot met vijver, werd er met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Opvallend groot was het aantal kinderen die onvermoeibaar meehielpen. De nieuwe aanhanger met gereedschap van de werkgroep, onlangs verkregen door giften en sponsoring, stond nog na te glimmen. Mede dankzij de bijdrage van werkgroepen als Wolf is het mogelijk het zo kenmerkende landschap van Midden-Delfland mooi te houden.