MIDDEN - DELFLAND

Zaterdag 4 augustus: Wandelen in het Midden-Delflandgebied:
de Poldervaartroute 
Vanuit Schiedam, 13.00 uur start eindpunt tram 1

Zaterdag 7 juli: Wandelen in het Midden-Delflandgebied:
de Broekpolderroute

Zaterdag 7 juli wordt de zevende Midden-Delfland-wandeling gelopen onder leiding van een gids van de Midden-Delfland Vereniging. Deze keer wordt de prachtige Broekpolderroute genomen; een wandeling van 15 kilometer vanuit Vlaardingen. Deze wandelroute voert door het centrum van Vlaardingen richting Broekpolder. Het havenslib waarmee de Broekpolder is opgespoten, bleek ondanks de sterke verontreiniging (o.a. zware metalen) toch vruchtbaar. Tussen 1973 en 1975 werd een proefbos aangelegd met diverse boomsoorten. Later volgde verdere bebossing. Tijdens de wandeling zult u zich wanen ergens in het oosten van het land…zeker niet in een Hollandse Polder!!

Midden-Delfland is een gebied met uitstekende mogelijkheden om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur. Overal is de stad dichtbij, maar toch is Midden-Delfland een nog tamelijk ongerept weidegebied met smalle polderweggetjes. De polders bieden weidse vergezichten. Verspreid in het landschap liggen oude boerderijen, verscholen in het groen. Langs de randen zijn de laatste jaren recreatiegebieden aangelegd met plassen en bossen. Midden-Delfland is een groene oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Een schitteren gebied om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur…….


Broekpolder

Midden-Delfland is rijk aan cultuur

In de weilanden grazen koeien en schapen. De plantengroei in deze weilanden is niet erg gevarieerd, maar de poldersloten vormen kleine natuurgebiedjes op zich. Bijzonder is de aanwezigheid van de zwanebloem, een beschermde soort. De watergentiaan duidt op een kleiige bodem in sommige sloten. Ook egelskop, pijlkruid, watermunt en vele andere plantensoorten groeien langs en in het water.
In alle jaargetijden is het goed wandelen in Midden-Delfland om te genieten van natuur en landschap en om de rijke cultuurhistorie van het gebied te ontdekken.

Georganiseerde wandelroutes in 2007

In 2007 wandelt de Midden-Delfland Vereniging een groot aantal wandelingen in georganiseerd verband. De starttijd is iedere keer om 13.00 uur

Juli: zaterdag 7 juli 2007 Broekpolderroute, start Vlaardingen, NS centrum
Augustus: zaterdag 4 augustus 2007 Poldervaartroute, start Schiedam, eindpunt tram1 (Spaland)
September: zaterdag 1 september 2007 Holierhoekseroute, start Vlaardingen, parkeerplaats begraafplaats Holy

Voor de wandeling kunt u zich aanmelden bij secretariaat@middendelflandvereniging.nl.
Starttijd: 13.00 uur. Prijs: € 1,-- zonder consumptie. (inclusief beschrijving van de wandeling).


Broekpolder

Wandelroutes: Serie III is onlangs verschenen!

De Midden-Delfland Vereniging heeft 3 mapjes met wandelkaarten, incl. achtergrondinformatie, uitgebracht. De eerste serie betreft wandelingen zoals de Vockestaertroute, Broekpolderroute, Commandeursroute, Polderpadroute, Gaagpadroute en Kralingerpadroute.
De tweede serie heeft de Woudse-Polderroute, Hodenpijlroute, Holierhoekse route, Poldervaartroute, Lickebaertsroute en Ackerdijkroute. De routes variëren van 7 tot 16 kilometer.
De derde serie wandelingen is vorige week van de drukpers gekomen en heeft de volgende routes: Klaas Engelbrechtsroute, Berkelse Zwethroute, Abtswouderoute, Dorppolderroute, Aalkeet-Buitenroute, Kralingerpadroute.

Bij de VVV, ANWB en de boekhandel zijn deze wandelkaarten verkrijgbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Midden-Delfland Vereniging: www.middendelflandvereniging.nl, tel. 06-42105407