MIDDEN - DELFLAND

Bedrijvenschap HarnaschPolder stort eerste bijdrage in Groenfonds Midden-Delfland

Het bedrijvenschap HarnaschPolder, bestaande uit de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag, heeft een bedrag van bijna €18.000 gestort in het Groenfonds. Aanleiding voor de bijdrage is de verkoop van 4.000 m2 grond aan de v.o.f. HarnaschPoort die het eerste bedrijfsgebouw ontwikkelt op bedrijventerrein HarnaschPolder. De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is ontstaan tijdens de voorbereiding van de ontwikkelingen in de Harnaschpolder. Het is een uniek initiatief dat (melk)veehouderijen ondersteunt die zich inzetten voor het behoud en het draagvlak van het agrarische landschap van Midden-Delfland.

Het Groenfonds Midden-Delfland komt voort uit de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag in het kader van de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Naast een eenmalige bijdrage van de drie gemeenten doneren de gemeenten Midden-Delfland en Delft een bedrag voor elke ontwikkelde woning in de Harnaschpolder. Het bedrijvenschap HarnaschPolder doneert €4,54 (10 gulden) per uitgegeven m2 bedrijventerrein.

Doel van het Groenfonds is het behoud van het agrarische landschap en het versterken van de relatie tussen stad en land. Het rendement van het Groenfonds komt ten goede aan boeren die met grote of kleine groene diensten investeren in het landschap, de natuur en de cultuurhistorie of activiteiten ontplooien op het gebied van educatie of recreatie. Voorbeelden van gesteunde activiteiten zijn weidevogelbeheer, natuurvriendelijke oevers, onderhoud aan oude boerderijen of het ontvangen van schoolklassen op de boerderij en het aanleggen van wandelpaden over boerenland.

Het bedrijvenschap HarnaschPolder start in het tweede deel van 2007 met de uitgiftevoorbereidingen voor meerdere kavels in de deelgebieden Vrij-Harnasch en Woud-Harnasch. Deze kavels zijn in 2008 bouwrijp.

Meer informatie:

Bron: persbericht Bedrijvenschap HarnaschPolder, 25 mei 2007