MIDDEN - DELFLAND

Unieke archeologische vondst in de Zouteveensepolder

9 mei. Tijdens het slopen van de oude machinistenwoning aan de Vlaardingsekade 59 in de Zouteveensepolder in Midden-Delfland zijn funderingsresten zichtbaar geworden van één van de oudste molenplaatsen van de Zouteveense- en Holierhoekse polder. De molen stond op een historische plek, namelijk aan het belangrijke polderwater de Slinksloot. De komst van de eerste molen hier wordt geschat omstreeks 1450.

De Schouw- of Slinkslootmolen is in de Tachtigjarige Oorlog in 1573 verbrand en vijf jaar later hersteld. Waarschijnlijk waren deze molens nog volledig in hout opgetrokken. Vermoedelijk in 1687 werd de molen in steen gebouwd. Het werd een van de grootste poldermolens die in het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gestaan.

In maart 1829 werd de molen door brand grotendeels verwoest. Vermoedelijk is de onderbouw (en dus ook de funderingen) toen gespaard gebleven. In 1830 werd de molen opnieuw opgebouwd en voorzien van twee schepraderen. Dit systeem werkte niet goed (veel lekverlies), waardoor de molen in 1842 weer werd voorzien van een traditionele schepraduitvoering en aandrijving.

In 1883 werd ten noorden van de Schouw- of Slinkslootmolen een stoomgemaal in gebruik genomen. Kort daarna werd de molen gesloopt. Op de thans vrijgekomen fundering van de molen is een woonhuisje voor de machinist gebouwd, dat vorige week werd afgebroken. Bij die sloopgelegenheid is het muurwerk van de molen te voorschijn gekomen.

Kruikius 1712
Kruikius 1712, de Slink Sloot Molen

Gemaal en machinistenwoning (rechts)

Op aanwijzing van de gemeente heeft de eigenaar van de grond contact opgenomen met de gemeentelijk archeoloog van Delft en Midden-Delfland. Afgelopen maandag zijn enkele medewerkers van de archeologische dienst begonnen met het documenteren van de vrij gegraven resten. Vanaf dinsdag worden ze daarbij geholpen door studenten van de faculteit der Archeologie van de Universiteit van Leiden. Inmiddels liggen er tot meters diepe en dikke funderingen en opgaand muurwerk vrij dat uitgebreid wordt getekend en gefotografeerd.
In goed overleg met de eigenaar van de grond zal nu bekeken worden hoe met de vondst omgegaan zal worden.

Het laatste beeld
Het huis is inmiddels verdwenen.

De Slinkslootmolen, Schipluiden
Overzicht van de opgraving. Het rechte muurtje, links, is het restant van de achterkant van de machinistenwoning.

De Slinkslootmolen, Schipluiden
Gezien vanaf de Slinksloot: de opening naar het scheprad

De Slinkslootmolen, Schipluiden
Schuursporen van het scheprad

Zes windwatermolens

Tussen Vlaardingen en Schipluiden stonden eeuwenlang zes windwatermolens: van zuid naar noord: de Holierhoekse of Hooglandse Molen, de Nieuwe Molen, de Zwethmolen, de Schouw- of Slinkslootmolen, de Buiksloot- of Middelmolen (de drie laatstgenoemden in Zouteveen) en de Noordmolen, die juist buiten de grens van Zouteveen op Schipluidens grondgebied stond. Een aantal molenplaatsen is nog duidelijk herkenbaar in het landschap door de rondingen in de poldersloten. 

Naast de Slinksloot is er richting Vlaardingen nog een breed water: de Zweth. Aan de Vlaardingsevaart stond daar de Zwethmolen, die in 1868 werd vervangen door het Zweth stoomgemaal, een voor die tijd modern schepradgemaal. Het maalde tot 1936. Hierna nam het Slinkslootgemaal zijn functie over.

In de nabije toekomst wordt er ten zuiden van de (nu gesloopte) machinistenwoning een nieuw gemaal gebouwd met een eigentijdse architectuur en een grasdak.

Bron: